20 februára 2010

Zloženie chrbtice

Chrbtica sa skladá z 35 stavcov. Tie sú navzájom pospájané kĺbmi, väzmi a svalmi. Stavce udržujú stabilitu celého tela za pomoci kĺbov, väzov a svalov a zároveň sú vzájomne dostatočne pohyblivé.


Takto umožňujú realizovať požadovaný pohyb. Medzi stavcami sa nachádzajú tzv. medzistavcové platničky a v ich strede je rôsolovité jadro obalené dostatočne pevnými a elastickými väzovými prstencami.Z oblúkov jednotlivých stavcov je vytvorený miechový kanál. V ňom je umiestnená miecha, ktorá je centrom jednoduchých pohybových činností.


Do nej prichádzajú a z nej vychádzajú informácie cez korene, ktoré smerujú k jednotlivým svalom, vnútorným orgánom, koži a ostatným štruktúram. Miecha je napojená cez rôzne dráhy na mozog, smerom do centra a nervami smerom k výkonným orgánom a receptorom.


Chrbtica má 24 pohybových stavcov, ktorých jednotlivé malé medzistavcové pohyby vytvárajú veľký pohybový rozsah chrbtice ako celku. Chrbtica je viackrát zakrivená, čoho výsledkom je lepšia stabilita tela. Neprirodzene väčšie zakrivenia môžu spôsobovať zdravotné problémy.


Bolesťchrbtice, je obranným mechanizmom organizmu. Tá môže vychádzať z ktorejkoľvek štruktúry anatomickej stavby chrbtice. Túto bolesť spôsobujú rôzne faktory:

  • poškodenie a presilenie väzív a svalov, 
  • poškodenie kĺbnych plôšok
  • kŕčové stiahnutie svalov - vzniká ako ochranná reakcia pri znehybnení chrbtice po poranení, presilení alebo otrase (svaly okolo postihnutého miesta stuhnú a bránia pohybu), 
  • vysunutie medzistavcovej platničky - bolesť vzniká vysunutím rôsolovitého stredu platničky, ktorý stláča nerv, alebo dráždi priľahlé tkanivá (medzistavcové platničky vekom vysychajú, strácajú pružnosť a stávajú sa zraniteľnejšími), 
  • osteoartróza - spôsobuje bolesti chrbta u ľudí starších ako 50 rokov, 
  • osteoporoza - oslabuje stavce, takže sa ľahšie lámu a drvia, 
  • zúženie miechového kanála, ktoré môže stláčať miechu a z znej vychádzajúce nervové vlákna.

mcgillova-metoda-na-bolest-chrbtice

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára